TRUYỀN HÌNH AN VIÊN - Hotline: (07813) - 94.94.94 - 94.95.96 - Tổng đài hỗ trợ: 19001900

Quảng cáo Quảng cáo Quảng cáo

SINH NHẬT NHÂN VIÊN 7 NGÀY GẦN NHẤT

 
{02/04} Phạm Thị Thanh Nhã [BĐBL - Phòng Kế hoạch - Kinh doanh]
{02/04} Danh Tậu [Bưu điện huyện Hồng Dân]
{04/04} Huỳnh Thị Khoa [Bưu điện huyện Hoà Bình]
{06/04} Lâm Hải Bằng [Bưu điện huyện Phước Long]

Các liên kết

Điện hoa Bưu chính Online: http://dienhoabuuchinh.com
Hộp thư của Bưu điện Bạc Liêu: http://mail.baclieu.vnpost.vn
Ngân hàng liên việt: http://www.lienvietpostbank.com.vn
Quản trị điện hoa bưu chính: http://dienhoabuuchinh.com/vendor.php
Trang web bảo hiểm nhân thọ Prevoir: http://10.1.45.3/pvn
Trang web chính Bưu điện Bạc Liêu: http://www.baclieu.vnpost.vn
Trang web chuyển tiền: http://ct2003.vnpost.vn
Trang web TCT Bưu chính: http://www.vnpost.vn
Trang web thu cước Vinaphone: http://190.10.10.68/ccbs
Trang web thu cước Vinaphone mới: http://10.149.34.168/ccbs
Trang web tra cứu mã bưu chính: http://postcode.vnpost.vn
Trang web tra cứu tỉ lệ thu nợ: http://10.99.31.158

Ngày lễ trong vòng 30 ngày

Hệ thống thông tin (2008 - 2014)

Bưu điện Bạc Liêu
20, Trần Phú, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813 - 958858        

Thiết kế bởi Huy Thuần
Email: lehuythuan@baclieu.vnpost.vn